top of page

Vad är Dansprogrammet?

Dansprogrammet är en satsning för att stärka unga dansare i sin utveckling och kännedom om dansen och kulturen som yrkesområde. Genom workshops, dansträning, branschkunskap, grupprocesser och yrkesmässiga erfarenheter ger Dansprogrammet ökad access och kunskap. Dansprogrammet är för dig som pluggar eller jobbar och samtidigt vill utveckla din dans och kunskap om kultursektorn.

Projektets målsättning är att bidra till ökad agens för de deltagande unga dansarna. Att de under en längre period får extra stöd och engagemang kring att kultivera sin egen smak, vilja och dansteknik.

 

Programmet ger access till olika rum inom scenkonst och dansfältet och ger en omvärldsförståelse för branschen och dess förutsättningar. Utgångspunkten för programmet är att ge de unga dansarna ett tryggt sammanhang fritt från skolsystemets bedömning där de kan utvecklas som individer och dansare.

 

Förhoppningen är att deltagarna sedan vill söka sig vidare inom dansfältet och bli aktiva utövare med kännedom om fältet och ha tillgång till den kunskap som behövs för att kunna delta, förändra och ta sig fram på det vis som de själva önskar. Exempel på resultat kan vara att de efter avslutat deltagande initierar egna projekt eller utbildar sig i olika kontext och eventuellt blir yrkesverksamma inom dansfältet.

Dansprogrammet initierades 2018 av handledare Emelie Empo Enlund och Region Stockholm Dans Cirkus och har sedan dess ingått samarbete med Botkyrka Kommun, Täby Kommun, Huddinge Kommun Stockholms Konstnärliga Högskola Dans, , Riksteatern,  Stockholms Estetiska Gymnasium, Fryshuset Skärholmen, Dansens Hus mf.  

bottom of page